Koronawirus. Podróże do Anglii będą łatwiejsze

Koronawirus. Podróże do Anglii będą łatwiejszeBrytyjczycy uprościli przepisy dotyczące podróży międzynarodowych do Anglii. Zmieniają się zasady testowania na obecność SARS-CoV-2 i podziału państw pod względem sytuacji epidemicznej.


Comments are closed.