Terminy reklamacji i skutki ich niedotrzymania

W przeciwieństwie do odpowiedzialności gwarancyjnej producenta towarów wobec końcowego nabywcy, odpowiedzialność sprzedawcy uregulowana jest ustawowo. Obowiązujące przepisy określają zarówno okres, przez jaki sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady zbywanego towaru, jak i czas na złożenie reklamacji i jej rozpoznanie przez sprzedawcę.

Comments are closed.