Nowe zasady ochrony tajemnic przedsiębiorstwa

Z dniem 4 września br. weszły w życie nowe zasady ochrony poufnych informacji przedsiębiorstwa, precyzujące, jakie dane i w jakich sytuacjach można uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa. Znowelizowane przepisy rozszerzają też uprawnienia przedsiębiorstw, których tajemnice zostały naruszone.

Comments are closed.