Przedsiębiorca może „uśpić” firmę w CEIDG nawet po czasie

Tylko od 30 kwietnia do 23 sierpnia br. przedsiębiorcy złożyli łącznie ponad 95 tys. wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może „uśpić” firmę w CEIDG nawet po czasie. Ale informacja o przerwie musi być prawdziwa

Comments are closed.