Czy zakup nieruchomości za granicą zwolni nas od podatku ze zbycia nieruchomości w Polsce?

Jak wygląda kwestia zwolnienia podatkowego w przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe za granicą?

Comments are closed.