Wrzucam jeszcze raz, bo…

Wrzucam jeszcze raz, bo dzisiaj chyba w każdej gazecie można przeczytać „oczywiste” twierdzenie, że kobiety w polskim biznesie nadal stanowią zdecydowaną mniejszość i trzeba zdecydowanie walczyć z męskim patriarchatem.

Artykuły oczywiście nie poparte żadnymi statystykami, a dane eurostatu mówią, że kobiety stanowią 47% osób na stanowiskach kierowniczych w Polsce.

#dzienkobiet #8marca #feminizm #statystyka #biznes #oswiadczenie #gorzkiezale #biznes #dyskryminacjakobiet #dyskryminacjamezczyzn

Comments are closed.