Koszt stadionu GKS wzrósł z…

Koszt stadionu GKS wzrósł z 184,5 mln zł do… 561 mln zł:

https://www.wykop.pl/link/5249537/koszt-stadionu-wzrosl-z-184-do-561-mln-zl-wystarczy-wpisac-w-miejski-budzet/

Architekt Mikołaj Machulik, Prezes Oddziału SARP, skierowanym do Urzędu Miasta Katowice.

„Nagrodzone prace dawały dużą szanse na realizację w preliminowanym przez Zamawiającego budżecie. Przedstawione rozwiązania konstrukcyjne, które w tym przypadku są głównym składnikiem kosztów inwestycji, należały do rozwiązań typowych nie budzących wątpliwości ekonomicznych. Trudno ocenić niespotykany dotąd z naszego doświadczenia w przygotowaniu inwestycji, organizacji konkursów, tak drastyczny wzrost kosztów rozwiązań projektowych przedstawionych przez autorów dokumentacji projektowej”.

#architektura #design #budownictwo #inwestycje #stadiony #gkskatowice #katowice #mikroreklama #pieniadze #biznes

Comments are closed.