Unia Europejska: Już w piątek spotkanie przedstawicieli państw członkowskich w sprawie umowy z Wielką Brytanią

Unia Europejska: Już w piątek spotkanie przedstawicieli państw członkowskich w sprawie umowy z Wielką BrytaniąNiemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej zwołała na piątek nadzwyczajne zebranie ambasadorów państw członkowskich, które ma być poświęcone omówieniu ogłoszonego w porozumienia w sprawie umowy handlowej między Unią i Wielką Brytanią.


Comments are closed.