Nie wiem czy wszyscy wiedzą,…

Nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale we wrześniu Marszałek Sejmu (premier zresztą też) złożyła wniosek o sprawdzenie odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez wydanie niekonstytucyjnego aktu normatywnego. Ciekawe o co może chodzić ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
#polityka #bekazpisu #biznes #prawo

Comments are closed.