Wybór nowego RPO. Senat podjął decyzję

Wybór nowego RPO. Senat podjął decyzjęKandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich Bartłomiej Wróblewski nie uzyskał poparcia senackiej większości. Tym samym jego kandydatura przepadła. To czwarta bezskuteczna próba wyboru następcy Adama Bodnara przez obie izby polskiego parlamentu. W czwartkowym głosowaniu zadecydował jeden głos. – Zwyciężyły partyjne uprzedzenia – ocenił Wróblewski.


Comments are closed.