Sąd Najwyższy: Zakaz zgromadzeń wprowadzony został bez należytej podstawy prawnej

Sąd Najwyższy: Zakaz zgromadzeń wprowadzony został bez należytej podstawy prawnejZakaz zgromadzeń w pandemii z 2020 r. wprowadzony został bez należytej podstawy prawnej, w drodze rozporządzenia, zamiast ustawy – ocenił Sąd Najwyższy. Tym samym SN uwzględnił kasację RPO i uniewinnił dwóch mężczyzn ukaranych grzywną za udział w jednym ze zgromadzeń po orzeczeniu TK ws. aborcji.


Comments are closed.