Jest już projekt ustawy…

Jest już projekt ustawy podatkowej. Oto kto będzie mógł skorzystać z 12% ryczałtu:

12 % przychodów ze świadczenia usług:
a) związanych z wydawaniem:
– pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z
wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
– pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
– pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
– oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu
(PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania
w trybie on-line,
b) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego
(PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex
62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania
komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w
zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania
oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem
siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),”,

#podatki #ryczalt #nowylad #programista15k #jdg #firma #biznes

Comments are closed.