Sąd popełnił błędy w wyroku. RPO składa kasację w sprawie przedsiębiorcy

Sąd popełnił błędy w wyroku. RPO składa kasację w sprawie przedsiębiorcy Mężczyznę skazano na dwa lata ograniczenia wolności, choć maksymalna kara wynosiła rok, wymierzono mu też grzywnę i zobowiązano do naprawienia szkody, a w tym przypadku było to niedopuszczalne – wskazał RPO składając w sprawie kasację. Chce uchylenia wyroku i umorzenia z powodu przedawnienia.


Comments are closed.