Coraz bliżej do małego ZUS-u

Senat rozpatrzył uchwaloną przez Sejm ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Comments are closed.