Polska trafiła na listę prymusów

Polska znalazła się wśród 6 spośród 23 krajów rozwijających się, analizowanych przez grupę bankową Citi Handlowy, w których prognozy wzrostu PKB w 2018 roku zostały zrewidowane w górę.

Comments are closed.