S&P obniżył długoterminowy rating Turcji w walucie obcej do „B+”, perspektywa stabilna

Agencja S&P obniżyła rating długoterminowego zadłużenia Turcji w walucie obcej do „B+”, a w walucie lokalnej do „BB-„. Perspektywa obu ratingów jest stabilna.

Comments are closed.