Trzy nowe działy administracji rządowej, w tym leśnictwo, w kolejnym projekcie ustawy

Trzy nowe działy administracji rządowej, w tym leśnictwo, w kolejnym projekcie ustawy Geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu, jako nowe wyodrębnione działy administracji rządowej zakłada projekt ustawy o działach administracji rządowej, który został opublikowany na stronach Kancelarii Sejmu.


Comments are closed.