NFZ zaleca ograniczenie bądź zawieszenie świadczeń wykonywanych planowo

NFZ zaleca ograniczenie bądź zawieszenie świadczeń wykonywanych planowoCentrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. Jak poinformowano, działanie to ma być podyktowane koniecznością zapewnienia dodatkowych łóżek szpitalnych dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia.


Comments are closed.