Uroczystości na cmentarzu na Woli. Międzyreligijna modlitwa i Apel Poległych

Uroczystości na cmentarzu na Woli. Międzyreligijna modlitwa i Apel Poległych– W czasie Powstania Warszawskiego Bóg nie opuścił walczących mieszkańców stolicy. Kapelani sprawowali msze św. i karmili powstańców Ciałem Pańskim – powiedział 1 sierpnia kard. Kazimierz Nycz w czasie mszy św. polowej przed pomnikiem „Polegli Niepokonani” na wolskim Cmentarzu Powstańców Warszawy.


Comments are closed.