UE usunęła sześć krajów z listy „bezpiecznych podróży”

UE usunęła sześć krajów z listy "bezpiecznych podróży"Kraje Unii Europejskiej zgodnie stwierdziły, że z listy „bezpiecznych podróży” zostanie usunięte sześć państw. Oznacza to, że obywatele tych krajów będą podlegać ściślejszym kontrolom dotyczącym COVID-19 na granicach Unii Europejskiej. Wśród skreślonych państw są między innymi Stany Zjednoczone. Kto jeszcze?


Comments are closed.