Sukcesja- czyli bardzo ważny…

Sukcesja- czyli bardzo ważny temat z perspektywy przedsiębiorcy i każdego z nas.

Kontynuując serię wpisów dotyczących praktycznego prowadzenia firmy postanowiłem poruszyć temat sukcesji, czyli świadomego, niezakłóconego przekazania majątku. Podstawowe dwa elementy sukcesji to testament i polisa. Warto poznać realia jakie panują na dzień dzisiejszy, to jakie mogą powstać ryzyka w związku z niespodziewaną śmiercią właściciela firmy. Jak się na to przygotować? Nawiązując do poprzednich rozważań podatkowych warto pamiętać, że elementy sukcesji takie jak polisa czy strategie kumulowania kapitału mogą być skutecznym sposobem na koszty w firmie.

Omówimy 4 najpopularniejsze formy prowadzenia przedsiębiorstwa w Polsce:

Działalność gospodarcza:
-Działalność gospodarcza działa na numerze NIP osoby fizycznej
-Oznacza to, że śmierć osoby prowadzącej działalność gospodarczą oznacza natychmiastową likwidację firmy
-Odpowiedzialność za zobowiązania przechodzi na spadkobierców? – Do zobowiązań wchodzą: kredyty, leasingi, zobowiązania publicznoprawne i kontraktów
– Wygaśnięciu ulegają umowy pracownicze (należy się odprawa pracownikom zgodnie z art.63.2 Kodeksu Pracy)
– Wygaśnięciu ulegają wszystkie koncesje i zezwolenia
– Występuje ryzyko zwrotu dotacji UE.

Spółka cywilna:
– Jeżeli spółka jest dwuosobowa istnieje ryzyko likwidacji ze skutkiem natychmiastowym
– Jeżeli spółka jest wieloosobowa, konieczność spłaty wartości udziałów zmarłego wspólnika jego spadkobiercom
– W przypadku zapisu o dziedziczeniu udziałów – wejście spadkobierców w prawa i obowiązki zmarłego – możliwe problemy dla wspólników i spadkobierców.
– Pytanie czy wspólnicy chcą aby do prowadzenia spółki, po zmarłym, weszli żona, mama, tata, rodzeństwo lub osoby małoletnie?
– W przypadku osób małoletnich każda decyzja przekraczająca zwykły zarząd musi być konsultowana z sądem.

Spółki osobowe:
– Jeżeli spółka jest dwuosobowa istnieje ryzyko likwidacji
– Jeżeli spółka jest wieloosobowa, konieczność spłaty wartości udziałów zmarłego wspólnika jego spadkobiercom
– W przypadku zapisu o dziedziczeniu udziałów – wejście spadkobierców w prawa i obowiązki zmarłego – możliwe problemy dla wspólników i spadkobierców. Pytanie czy wspólnicy chcą aby do prowadzenia spółki, po zmarłym, weszli żona, mama, tata, rodzeństwo lub osoby małoletnie?
– Spadkobiercy muszą ze swojego grona wybrać jedną osobę reprezentującą ich w działaniach spółki. – W przypadku osób małoletnich każda decyzja przekraczająca zwykły zarząd musi być konsultowana z sądem rodzinnym.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
– W przypadku braku zapisów w umowie o dziedziczeniu, aktualne są zapisy ustawy lub testament.
– Wysokie prawdopodobieństwo dziedziczenia udziałów przez potencjalnie szerokie i mało kompetentne grono spadkobierców, w tym osoby małoletnie
– Wysokie ryzyko konfliktu wspólnicy-spadkobiercy
– W przypadku braku dziedziczenia udziałów – spłata wartości udziałów zmarłego spadkobiercom

Od następnych publikacji będę wołał zawsze osoby które pozostawiły plusa pod ostatnim wpisem.

pokaż spoiler #firma #podatki #sukcesja #jdg #dzialalnoscgospodarcza #spolka #programista15k #pieniadze #ekonomia #ubezpieczenia #finanse #biznes

Comments are closed.