KE podejmie kroki, by Polska została ukarana finansowo

KE podejmie kroki, by Polska została ukarana finansowoKomisja Europejska zdecydowała, że zwróci się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych z 14 lipca. Postanowienie związane jest z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.


Comments are closed.