Stan wyjątkowy. Ile wyniosą rekompensaty dla gastronomii i hotelarstwa?

Stan wyjątkowy. Ile wyniosą rekompensaty dla gastronomii i hotelarstwa?​Rząd w III kwartale planuje przyjąć ustawę o rekompensatach dla gastronomii i hotelarstwa na terenach objętych stanem wyjątkowym. Rekompensaty mają wynosić 65 proc. średniego miesięcznego przychodu, liczonego z czerwca, lipca i sierpnia 2021 r.


Comments are closed.