Marian Banaś przedstawił sprawozdanie z działalności NIK. Zarzuty ze strony PiS

Marian Banaś przedstawił sprawozdanie z działalności NIK. Zarzuty ze strony PiSMarian Banaś przedstawił w Sejmie sprawozdanie z działalności NIK. Komisja do spraw kontroli państwowej oraz PiS opowiadają się za jego odrzuceniem. Stawiają zarzuty m.in. częstej zmiany kadry dyrektorskiej uzależnionej – ich zdaniem – od szefa Izby. Zdaniem opozycji to PiS dewastuje Izbę i sabotuje jej prace. Głosowanie nad sprawozdaniem z działalności NIK ma się odbyć na kolejnym posiedzeniu Sejmu.


Comments are closed.