PiS chce zmienić regulamin Sejmu. Chodzi o głosowanie ws. stanu nadzwyczajnego

PiS chce zmienić regulamin Sejmu. Chodzi o głosowanie ws. stanu nadzwyczajnego PiS złożyło projekt zmian w Regulaminie Sejmu dotyczący postępowania w sprawach stanów nadzwyczajnych. Chce, by wniosek o przedłużenie stanu rozstrzygany był zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Do tej pory przy głosowaniu dotyczącym stanu nadzwyczajnego obowiązywał wymóg bezwzględnej większości głosów. Według projektu w debacie wyłączona ma zostać możliwość składania wniosków formalnych o przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia.


Comments are closed.